Raad van bestuur

De Genoten vzw dankt zijn raad van wijzen:

Jan-Willem Smeyers, voorzitter
Vital Schraenen, secretaris
Tilly Roelandts, penningmeester
Dominique Mys
Merel Vercoutere